ساخت کفش با گل رس

کفش های سرامیکی می توانند به عنوان دکور یا ظرف نگهدارنده وسایل استفاده شوند.
این پروژه را بچه ها و بزرگترها می توانند انجام دهند.
لایه گل رسی که در اینجا بکار رفته دارای ضخامت ¼ است.
برای قسمت های پاشنه و کاربرد تزئینی از ضخامت 1/8- 3/8 استفاده کنید.
در قسمت زیر روش ساخت توضیح داده می شود.

ابزارهای مورد استفاده در ساخت کفش با گل رس:

  • قیچی
  • دال غلتان یا سوزن غلتان
  • گونیا 45 درجه
  • چاقوی برش دهنده
  • سوزن، اسفنج
  • یک دندانه انعطاف پذیر نرم

مطمئن شوید خاک رس بکار رفته زیاد نرم نباشد .
اجازه دهید کمی خشک شود البته به اندازه ای که انعطاف پذیری خود را برای ساخت یک شکل از دست ندهد.
با یک مداد تیز طرح کفش مورد نظر را بر روی لایه گل رس ترسیم کنید .
کاغذ طراحی و ورقه چوبی به خوبی بر روی گل خیس قابل ترسیم هستند. لبه پایین پاشنه را با گونیا ترسیم کنید.

clay shoe 1 - ساخت کفش با گل رس

الگوهای کفش کاغذی را آماده کنید

clay shoe 2 - ساخت کفش با گل رس

شکل ها را بر روی لایه ¼ رس ببرید

clay shoe 3 - ساخت کفش با گل رس

قسمت ها را در زاویه 45 درجه برش دهید

clay shoe 4 - ساخت کفش با گل رس

لبه های برش داده شده را به هم نزدیک کنید.

به ویژه اگر لایه گل کمی سفت است، با دقت و آهسته پاشنه را بچرخانید و فاصله تقریبی را اندازه بگیرید.
برای سهولت ساخت، تخت کفش را علامتگذاری کنید.
توجه داشته باشید که قسمت پاشنه باید از این نقطه بگذرد برای اینکه با قسمت جلوی پا تماس یابد.

clay shoes1 - ساخت کفش با گل رس

کف کفش را از وسط ببرید

clay shoes2 1 - ساخت کفش با گل رس

تمام قسمت های تماس را خراش دار کنید

clay shoes3 - ساخت کفش با گل رس

تمام لبه ها را قلمه بزنید

clay shoes4 - ساخت کفش با گل رس

پاشنه را جمع کنید تا کف کفش شکل بگیرد

با دقت لبه های متصل شده را صاف کنید و اتصال بر روی داخل را با استفاده از یک پیچ کوچک محکم نمایید .

kafshe sofali - ساخت کفش با گل رس

اتصال و صاف کردن پاشنه به کف کفش

kafshe sofali2 - ساخت کفش با گل رس

استفاده ازپیچ برای محکم کردن اتصال

kafshe sofali3 - ساخت کفش با گل رس

صاف کردن پیچ به درون شکل

kafshe sofali4 - ساخت کفش با گل رس

صاف کردن تمام قسمت های پیچ خورده

شکل مورد نظر را با استفاده از یک دندانه نرم به پاشنه بدهید.
کمی گل به قسمت پاشنه برای افزایش ارتفاع اضافه کنید. کف پاشنه را ایجاد کنید:
ببرید، لبه های مقابل را برگردانید، قلمه بزنید و بخراشید و متصل کنید. بر زیر پاشنه قرار داده و علامت گذاری کنید.

clay shoe - ساخت کفش با گل رس

از دندانه برای اتمام شکل استفاده کنید

clay shoe2 - ساخت کفش با گل رس

از الگو برای کف پاشنه بهره ببرید

clay shoe3 - ساخت کفش با گل رس

بر اساس اندازه ببرید، خراش دار کنید، قلمه بزنید و متصل نمایید

clay shoe4 - ساخت کفش با گل رس

محل پشت کفش را علامت گذاری کنید.

پاشنه را خراشانده و در زیر کف قلمه بزنید. افزودن یک پیچ کوچک به اتصال بهتر کمک می کند.
برای پشت پاشنه یک لایه نازک 1/8 گل آماده کرده و به شکل مستطیل ببرید و بر اساس طول مورد نظر تغییر دهید.

shoe clay - ساخت کفش با گل رس

قلمه زدن و خراشیدن و متصل کردن

shoe clay2 - ساخت کفش با گل رس

کفش به اتمام رسیده

shoe clay3 - ساخت کفش با گل رس

برای پشت پاشنه یک لایه نازک آماده کنید

shoe clay4 - ساخت کفش با گل رس

بنابر اندازه برش بزنید

پس از اندازه گیری 45 درجه لبه های مستطیل، بر روی یک دسته قاشق چوبی بچرخانید، قلمه بزنید و خراش دهید و صاف کنید.
لوله نهایی را زیر پاشنه قرار داده و اندازه گیری کنید و برای خراش دادن علامت گذاری نمایید.
پس از اتصال از یک پیچ کوچک برای محکم کردن اتصال استفاده کنید. بر اساس ارتفاع مورد نظر از پاشنه ببرید.

shoes clay - ساخت کفش با گل رس

برای شکل گرفتن بپیچانید

shoes clay2 - ساخت کفش با گل رس

پیچ را در زیر پاشنه قرار دهید

shoes clay3 - ساخت کفش با گل رس

برای اتصال بهتر از یک پیچ استفاده کنید

shoes clay4 - ساخت کفش با گل رس

بر اساس ارتفاع مورد نظر ببرید

حالا بالای قسمت جلوی پا را به کف این قسمت متصل کنید.
آنها را به خوبی به یکدیگر پیوند بزنید و اجازه دهید که لبه های کفش بر روی هم قرار بگیرند.
از یک پیچ برای صاف کردن و حمایت از اتصال ایجاد شده استفاده کنید.
نکته: پاشنه خالی است، باید یک حفره در آن ایجاد شود تا هوا خارج شود.
از آنجا که فاصله زیادی تا سفت شدن وجود دارد می توانید از یک گیره کاغذی استفاده کنید، آنرا رها کنید و از زیر لوله پاشنه به کف پاشنه خواهد رسید.

clayshoe - ساخت کفش با گل رس

قسمت های جلوی پا را به هم متصل کنید.

clayshoe2 - ساخت کفش با گل رس

گل اضافه را علامت گذاری کنید

clayshoe3 - ساخت کفش با گل رس

گل اضافه را بر روی زوایه مورب ببرید

clayshoe4 - ساخت کفش با گل رس

خراش بدهید، تمام لبه ها را قلمه بزنید

از خاک رس اضافه برای صاف و هموار کردن استفاده کنید.
هر طور که دوست دارید تزئین کنید و وقتی که تزئینات را می افزایید دقت داشته باشید که گل باید نازکتر از ¼ باشد.

shoes clay 1 - ساخت کفش با گل رس

تمام قسمت ها را متصل و صاف کنید

clayshoes - ساخت کفش با گل رس

با ورقه نازکتر تزئین کنید

clayshoes6 - ساخت کفش با گل رس

کفش های کامل شده

sofalgari sofalgari - ساخت کفش با گل رس

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی سفالگری

شروع ثبت نام دوره های جدید آموزشی - تلفن تماس : 110-111-28
+