ساخت کفش با گل رس

کفش های سرامیکی می توانند به عنوان دکور یا ظرف نگهدارنده وسایل استفاده شوند.
این پروژه را بچه ها و بزرگترها می توانند انجام دهند.
لایه گل رسی که در اینجا بکار رفته دارای ضخامت ¼ است.
برای قسمت های پاشنه و کاربرد تزئینی از ضخامت 1/8- 3/8 استفاده کنید.
در قسمت زیر روش ساخت توضیح داده می شود.

ابزارهای مورد استفاده در ساخت کفش با گل رس:

  • قیچی
  • دال غلتان یا سوزن غلتان
  • گونیا 45 درجه
  • چاقوی برش دهنده
  • سوزن، اسفنج
  • یک دندانه انعطاف پذیر نرم

مطمئن شوید خاک رس بکار رفته زیاد نرم نباشد .
اجازه دهید کمی خشک شود البته به اندازه ای که انعطاف پذیری خود را برای ساخت یک شکل از دست ندهد.
با یک مداد تیز طرح کفش مورد نظر را بر روی لایه گل رس ترسیم کنید .
کاغذ طراحی و ورقه چوبی به خوبی بر روی گل خیس قابل ترسیم هستند. لبه پایین پاشنه را با گونیا ترسیم کنید.

ساخت کفش با گل رس

الگوهای کفش کاغذی را آماده کنید

ساخت کفش با گل رس

شکل ها را بر روی لایه ¼ رس ببرید

قسمت ها را در زاویه 45 درجه برش دهید

آموزش ساخت کفش با گل رس

لبه های برش داده شده را به هم نزدیک کنید.

به ویژه اگر لایه گل کمی سفت است، با دقت و آهسته پاشنه را بچرخانید و فاصله تقریبی را اندازه بگیرید.
برای سهولت ساخت، تخت کفش را علامتگذاری کنید.
توجه داشته باشید که قسمت پاشنه باید از این نقطه بگذرد برای اینکه با قسمت جلوی پا تماس یابد.

اموزش ساخت کفش با گل رس

کف کفش را از وسط ببرید

مراحل ساخت کفش با گل رس

تمام قسمت های تماس را خراش دار کنید

تمام لبه ها را قلمه بزنید

پاشنه را جمع کنید تا کف کفش شکل بگیرد

با دقت لبه های متصل شده را صاف کنید و اتصال بر روی داخل را با استفاده از یک پیچ کوچک محکم نمایید .

ساخت کفش سفالی با گل

اتصال و صاف کردن پاشنه به کف کفش

ساخت کفش سفالی با گل

استفاده ازپیچ برای محکم کردن اتصال

مراحل ساخت کفش سفالی با گل

صاف کردن پیچ به درون شکل

ساخت کفش سفالی با گل

صاف کردن تمام قسمت های پیچ خورده

شکل مورد نظر را با استفاده از یک دندانه نرم به پاشنه بدهید.
کمی گل به قسمت پاشنه برای افزایش ارتفاع اضافه کنید. کف پاشنه را ایجاد کنید:
ببرید، لبه های مقابل را برگردانید، قلمه بزنید و بخراشید و متصل کنید. بر زیر پاشنه قرار داده و علامت گذاری کنید.

مراحل ساخت کفش با گل رس

از دندانه برای اتمام شکل استفاده کنید

مراحل ساخت کفش با گل رس

از الگو برای کف پاشنه بهره ببرید

مراحل ساخت کفش با گل رس

بر اساس اندازه ببرید، خراش دار کنید، قلمه بزنید و متصل نمایید

مراحل ساخت کفش با گل رس

محل پشت کفش را علامت گذاری کنید.

پاشنه را خراشانده و در زیر کف قلمه بزنید. افزودن یک پیچ کوچک به اتصال بهتر کمک می کند.
برای پشت پاشنه یک لایه نازک 1/8 گل آماده کرده و به شکل مستطیل ببرید و بر اساس طول مورد نظر تغییر دهید.

شیوه ساخت کفش با گل رس

قلمه زدن و خراشیدن و متصل کردن

شیوه ساخت کفش با گل رس

کفش به اتمام رسیده

شیوه ساخت کفش با گل رس

برای پشت پاشنه یک لایه نازک آماده کنید

بنابر اندازه برش بزنید

پس از اندازه گیری 45 درجه لبه های مستطیل، بر روی یک دسته قاشق چوبی بچرخانید، قلمه بزنید و خراش دهید و صاف کنید.
لوله نهایی را زیر پاشنه قرار داده و اندازه گیری کنید و برای خراش دادن علامت گذاری نمایید.
پس از اتصال از یک پیچ کوچک برای محکم کردن اتصال استفاده کنید. بر اساس ارتفاع مورد نظر از پاشنه ببرید.

اموزش ساخت کفش با گل رس

برای شکل گرفتن بپیچانید

اموزش ساخت کفش با گل رس

پیچ را در زیر پاشنه قرار دهید

اموزش ساخت کفش با گل رس

برای اتصال بهتر از یک پیچ استفاده کنید

بر اساس ارتفاع مورد نظر ببرید

حالا بالای قسمت جلوی پا را به کف این قسمت متصل کنید.
آنها را به خوبی به یکدیگر پیوند بزنید و اجازه دهید که لبه های کفش بر روی هم قرار بگیرند.
از یک پیچ برای صاف کردن و حمایت از اتصال ایجاد شده استفاده کنید.
نکته: پاشنه خالی است، باید یک حفره در آن ایجاد شود تا هوا خارج شود.
از آنجا که فاصله زیادی تا سفت شدن وجود دارد می توانید از یک گیره کاغذی استفاده کنید، آنرا رها کنید و از زیر لوله پاشنه به کف پاشنه خواهد رسید.

آموزش ساخت کفش با گل رس

قسمت های جلوی پا را به هم متصل کنید.

آموزش ساخت کفش با گل رس

گل اضافه را علامت گذاری کنید

آموزش ساخت کفش با گل رس

گل اضافه را بر روی زوایه مورب ببرید

آموزش ساخت کفش با گل رس

خراش بدهید، تمام لبه ها را قلمه بزنید

از خاک رس اضافه برای صاف و هموار کردن استفاده کنید.
هر طور که دوست دارید تزئین کنید و وقتی که تزئینات را می افزایید دقت داشته باشید که گل باید نازکتر از ¼ باشد.

روش ساخت کفش با گل رس

تمام قسمت ها را متصل و صاف کنید

روش ساخت کفش با گل رس

با ورقه نازکتر تزئین کنید

روش ساخت کفش با گل رس

کفش های کامل شده

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی سفالگری