making clay selfstar - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

ستاره دریایی سفالی یا سایر موجودات دریایی را می توان طراحی کرد و پس از ساخت به عنوان یک جعبه وسایل تزئیناتی از آن استفاده کرد.
بیشتر صدف ها و حیوانات دریایی را با روش ساخت ستاره دریایی که در قسمت زیر مطرح شده، می توان ساخت.
این دستورالعمل شما را با مراحل ساخت حیوانات دریایی با استفاده از گل رس آشنا می کند. از آن لذت ببرید.
مراحل گام به گام ساخت یک جعبه ستاره دریایی سفالی
گزینه های طراحی بسیار نامحدود هستند و می توان آنرا بر روی کاغذی باریک مانند کاغذ روزنامه قرار داد.
برای این موجود دریایی کوچک الگوی مدور انتخاب شده است. قطعه ای با اندازه ¼ آماده کنید.

004 quater inch slab - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

الگو را بر روی ورقه رس قرار دهید
و با مداد خط آنرا ترسیم نمایید.

003 quater inch slab - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

الگوی کاغذی را آماده کنید

002 quater inch slaba - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

ورقه را هموار و فشرده کنید

001 quater inch slab - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

از دال یا سوزن غلتکی استفاده کنید

برای اینکه برش بهتر و تمیز تری داشته باشید از یک چاقو استفاده کنید.
مطمئن شوید که چاقو در زاویه ۹۰ درجه قرار گرفته تا مربعی درست بریده شود. الگوی موجود از گچ و آجر است.
008 mark a reference - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

گل را فشار دهید تا شکل بگیرد

007 mark a reference - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

آنرا بر روی قالب برآمده قرار دهید

006 mark a reference - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

الگوی ستاره دریایی را جدا کنید

005 mark a references - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

الگو را بر روی گل رس نقاشی کنید

012 repeat on smaller hump mold - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

پنج بازو باید شکل داده شود

011 repeat on smaller hump mold - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

اطراف ستاره دریایی را با دست شکل دهید

010 repeat on smaller hump mold - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

گل را بر روی این شکل کوچکتر فشار دهید

009 repeat on smaller hump mold - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

بر روی قالب کوچکتری منتقل کنید

016 remove from hump mold - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

حالا آماده اتصال هستند

015 remove from hump mold - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

سطح لبه ها را مسطح کنید

014 remove from hump mold - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

اینکار را تکرار کنید و ستاره دوم را هم شکل دهید

013 remove from hump mold - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

از روی لوخ بر دارید

وقتی دو قسمت را به یکدیگر متصل می کنید مطمئن شوید که بر اساس علایمی که قبلا
گذاشته ای بر روی هم قرار می گیرند، طرح شما ممکن است عالی نباشد اما اینگونه تناسب خوبی می یابد
020 slip or magic water - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست
019 slip or magic water - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست
018 slip or magic water - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست
017 slip or magic water - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست
پیچاندن لبه ها باعث اطمینان از اتصال محکم دو طرف خواهد شد.
مسطح کردن پیچ ایجاد شده، اتصال را آسانتر می کند.
024 blend edges wood tool - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

بر روی نقاط اتصال دو لبه قرار دهید

023 blend edges wood tools - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

آنرا مسطح کنید

022 blend edges wood tools - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

یک لول کوچک ایجاد کنید

021 blend edges wood tools - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

با ابزار چوبی لبه ها را به هم متصل کنید

توجه داشته باشید که در طی مراحل بالا، ما از قلمه اسفاده نکردیم بلکه برای اتصال بهتر از آب استفاده کردیم.

028 more coil if neededed - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

از اسفنج برای مرتب کردن شکل استفاده کنید

027 more coil if needed - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

با دنده پیچ را هموار کنید

026 more coil if needed - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

پیچ ها را صاف کنید

025 more coil if needed - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

در صورت نیاز بیشتر پیچ بدهید

032 more coil if neededed - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

آنها را شیار دار کنید

031 more coil if neededed - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

دنباله بازوها را بسازید

030 more coil if neededed - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

شکل کامل شده است

029 more coil if neededed - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

با اسنفج بازوهای ستاره دریایی را منظم کنید

نکته مهم: قبل از اینکه امتداد بازوها را به آنها وصل کنید حفره هایی را با سوزن
ایجاد کنید تا هوا در زمان خشک کردن و حرارت دادن خارج شود. بدون حفره شکاف و ترک ایجاد می شود.
خود ستاره دریایی هم باید یک حفره داشته باشد، در این مثال حفره در بالای آن قرار دارد.
036 score make a hole - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

پیچ اضافه کنید

035 score make a hole - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

صاف کنید

034 score make a hole - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

امتداد دنباله را وصل کنید

033 score make a hole - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

از روی لوخ بر دارید

040 score make a hole - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

بافت ایجاد نمایید

039 score make a hole - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

طراحی را کامل تر کنید

038 score make a hole - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

بازوها را شکل بدهید

037 score make a hole - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

پیچ را صاف کنید

043 starfish complete - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

جعبه ستاره دریایی

047 starfish complete - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

جا شمعی دریایی سرامیکی

041 starfish complete - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

تکمیل کار دست ستاره دریایی

041b clay starfish feet - ساخت جعبه ستاره دریایی سفالی با دست

قسمت زیرین ستاره دریایی

  • به این مطلب امتیاز دهید :
5.0
امتیاز کاربر 5 (1 رای)
درحال ارسال
آغاز ثبت نام کلاس های ویژه پاییز
+