ستاره دریایی

ستاره دریایی سفالی یا سایر موجودات دریایی را می توان طراحی کرد و پس از ساخت به عنوان یک جعبه وسایل تزئیناتی از آن استفاده کرد.
بیشتر صدف ها و حیوانات دریایی را با روش ساخت ستاره دریایی که در قسمت زیر مطرح شده، می توان ساخت.
این دستورالعمل شما را با مراحل ساخت حیوانات دریایی با استفاده از گل رس آشنا می کند. از آن لذت ببرید.
مراحل گام به گام ساخت یک جعبه ستاره دریایی سفالی
گزینه های طراحی بسیار نامحدود هستند و می توان آنرا بر روی کاغذی باریک مانند کاغذ روزنامه قرار داد.
برای این موجود دریایی کوچک الگوی مدور انتخاب شده است. قطعه ای با اندازه ¼ آماده کنید.

جعبه سفالی ستاره دریایی گلی

الگو را بر روی ورقه رس قرار دهید
و با مداد خط آنرا ترسیم نمایید.

کلاس ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

الگوی کاغذی را آماده کنید

جعبه سفالی ستاره دریایی

ورقه را هموار و فشرده کنید

هنر دستی در ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

از دال یا سوزن غلتکی استفاده کنید

برای اینکه برش بهتر و تمیز تری داشته باشید از یک چاقو استفاده کنید.
مطمئن شوید که چاقو در زاویه 90 درجه قرار گرفته تا مربعی درست بریده شود. الگوی موجود از گچ و آجر است.
جعبه سفالی ستاره دریایی

گل را فشار دهید تا شکل بگیرد

آنرا بر روی قالب برآمده قرار دهید

ساخت دستی جعبه سفالی ستاره دریایی

الگوی ستاره دریایی را جدا کنید

ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

الگو را بر روی گل رس نقاشی کنید

جعبه سفالی ستاره دریایی جاشمعی

پنج بازو باید شکل داده شود

ساخت مرحله به مرحله جعبه سفالی ستاره دریایی

اطراف ستاره دریایی را با دست شکل دهید

گل سفالگری و جعبه سفالی ستاره دریایی

گل را بر روی این شکل کوچکتر فشار دهید

هدیه جعبه سفالی ستاره دریایی

بر روی قالب کوچکتری منتقل کنید

الگوی جعبه سفالی ستاره دریایی

حالا آماده اتصال هستند

جعبه سفالی ستاره دریایی

سطح لبه ها را مسطح کنید

جعبه سفالی ستاره دریایی خلاق

اینکار را تکرار کنید و ستاره دوم را هم شکل دهید

جعبه سفالی ستاره دریایی هنری

از روی لوخ بر دارید

وقتی دو قسمت را به یکدیگر متصل می کنید مطمئن شوید که بر اساس علایمی که قبلا
گذاشته ای بر روی هم قرار می گیرند، طرح شما ممکن است عالی نباشد اما اینگونه تناسب خوبی می یابد
جعبه سفالی ستاره دریایی
سفالگری
قالب جعبه سفالی ستاره دریایی
ساخت قالب جعبه سفالی ستاره دریایی
پیچاندن لبه ها باعث اطمینان از اتصال محکم دو طرف خواهد شد.
مسطح کردن پیچ ایجاد شده، اتصال را آسانتر می کند.
روش های ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

بر روی نقاط اتصال دو لبه قرار دهید

استفاده از گل رس در ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

آنرا مسطح کنید

جعبه سفالی ستاره دریایی با گل رس

یک لول کوچک ایجاد کنید

جعبه سفالی ستاره دریایی تزیینی

با ابزار چوبی لبه ها را به هم متصل کنید

توجه داشته باشید که در طی مراحل بالا، ما از قلمه اسفاده نکردیم بلکه برای اتصال بهتر از آب استفاده کردیم.

جعبه سفالی ستاره دریایی و سایر موجودات دریایی

از اسفنج برای مرتب کردن شکل استفاده کنید

مواد لازم ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

با دنده پیچ را هموار کنید

لوازم ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

پیچ ها را صاف کنید

جعبه سفالی ستاره دریایی

در صورت نیاز بیشتر پیچ بدهید

جعبه سفالی ستاره دریایی جاشمعی

آنها را شیار دار کنید

گل جعبه سفالی ستاره دریایی

دنباله بازوها را بسازید

نکات ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

شکل کامل شده است

جعبه سفالی ستاره دریایی زیبا

با اسنفج بازوهای ستاره دریایی را منظم کنید

نکته مهم: قبل از اینکه امتداد بازوها را به آنها وصل کنید حفره هایی را با سوزن
ایجاد کنید تا هوا در زمان خشک کردن و حرارت دادن خارج شود. بدون حفره شکاف و ترک ایجاد می شود.
خود ستاره دریایی هم باید یک حفره داشته باشد، در این مثال حفره در بالای آن قرار دارد.
تصاویر جعبه سفالی ستاره دریایی

پیچ اضافه کنید

جعبه سفالی ستاره دریایی کادویی

صاف کنید

نمونه جعبه سفالی ستاره دریایی

امتداد دنباله را وصل کنید

جعبه سفالی ستاره دریایی

از روی لوخ بر دارید

عکس جعبه سفالی ستاره دریایی

بافت ایجاد نمایید

مراحل ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

طراحی را کامل تر کنید

عکس جعبه سفالی ستاره دریایی

بازوها را شکل بدهید

خرید جعبه سفالی ستاره دریایی

پیچ را صاف کنید

جعبه سفالی ستاره دریایی

جعبه ستاره دریایی

ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

جا شمعی دریایی سرامیکی

مقاله جعبه سفالی ستاره دریایی

تکمیل کار دست ستاره دریایی

مقاله ساخت جعبه سفالی ستاره دریایی

قسمت زیرین ستاره دریایی

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی سفالگری