مجسمه سازی مدرن

مجسمه سازی مدرن

پدر مجسمه سازی مدرن کیست ؟

آگوست رودن به عنوان پدر مجسمه سازی مدرن شناخته شده است.
او در مجسمه سازی ایده های جدیدی ارائه کرد که سبب شد مجسمه سازی مدرن جایگزین مجسمه سازی کلاسیک پیشین شود.

رودن و مجسمه های برنزی

رودن عمدتا به ساخت مجسمه های برنزی بصورت مدرن می پرداخت.
و در آثار خود از اشکال ناتمام و بافت های خشن و همچنین از ظاهر ناتمام نقاشی های امپرسیونیست استفاده می کرد.

مجسمه سازی مدرن چگونه به وجود آمد ؟

در واقع مجسمه سازی مدرن حاصل تلاش جوامع غربی برای تطابق با شرایط جامعه شهری و صنعتی بود.
که نقطه شروع جنبش مدرن در نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1900 و با نمایش آثار رودن صورت پذیرفت.
این نمایشگاه، ترکیبی از فرم های مختلف و فضاسازی های زیبا بود.

مجسمه سازی مدرن شامل چه هنرهایی هست ؟

جنبش مجسمه سازی مدرن شامل :
هنر نو، کوبیسم، انتزاعی هندسی، سوپرماتیسم، سازه، دادائیسم، سورئالیسم، فوتوریسم، اکسپرسیونیسم انتزاعی، پاپ آرت، مینیمالیسم و هنر مفهومی است.

مجسمه سازی مدرن و پابلو پیکاسو :

درقرن بیستم پابلو پیکاسو با استفاده از نوآوری کوبیست، انقلابی در هنر مجسمه سازی پدید آورد.
این فرد با استفاده از مواد اولیه و اشیای از مد افتاده یک مجسمه خلاقانه سه بعدی ایجاد کرد.

مجسمه سازی انتزاعی

سپس در سال های بعدی کنستانتین برانکوشی راه را برای مجسمه سازی انتزاعی هموار ساخت.
از سال 1950 به بعد با گرایش مجسمه سازی به روند مدرن شامل مجسمه های انتزاعی و فیگوراتیو سبب شد مجسمه سازی به سبک سنتی کنار گذاشته شود.

مجسمه مدرن پابلو پیکاسو 

پیکاسو یک مجسمه بزرگ به طول 15 متر طراحی کرد که این مجسمه بزرگ در شیکاگو قرار دارد و به سبب این مجسمه به او لقب پیکاسو شیکاگو داده شد.
او این مجسمه مدرن را با شوق و علاقه بسیار به گونه ای طراحی کرد که اصلا مشخص نبود این مجسمه نشانگر چه چیزی است.

نماد شهر شیکاگو ، اثر پابلو پیکاسو

این مجسمه مدرن بسیار زیبا به شکل کاملا انتزاعی ساخته شده بود و شبیه یک پرنده، یک اسب و یا یک زن بود.
این مجسمه مدرن و انتزاعی به عنوان یکی از نمادهای بارز شهر شیکاگو است که در سال 1967 از آن پرده برداری شد.
در اواخر سال 1960 مجسمه سازان انتزاعی و مدرن از روش های مختلف و مواد جدید در خلق آثار خود استفاده کردند.

مجسمه سازی مدرن

مجسمه مدرن و رونق آن

استفاده از تصاویر سورئالیستی، انتزاع انسان، ترکیبی از منابع جدید انرژی و مواد جدید و سطوح متنوع موجب ایجاد و رونق مجسمه سازی گردید.

ساخت مجسمه مدرن و هنری مور

در قرن بیست و یکم هنری مور به ایجاد مجسمه های مدرن و زیبا به حالت های مختلف انسانی پرداخت.
مجسمه های مدرن او در حالت هایی مانند حالت نشسته و یا ایستاده و حالت های دیگر بودند.
او در مجسمه های خود از سوراخ ها و فضاهای توخالی استفاده کرد.

پیشرفت مجسمه سازی مدرن

مجسمه سازی مدرن به موازات نقاشی مدرن پیشرفت کرد.
اولین دوره مجسمه سازی مدرن در سال های 1850 تا 1900 پدیدآمد.
در این دوران تلاش شد تا به جای ساخت مجسمه های مسطح پیشین از انعکاس نور برای ایجاد مجسمه های انتزاعی تر و مدرن تر استفاده شود.

مجسمه سازی سنتی و مدرن

البته بهتر است این نکته را هم در نظر داشته باشیم که حتی با وجود گسترش مجسمه سازی مدرن در سال های اخیر باز هم مجسمه سازی سنتی از رده خارج نشده است.
از مجسمه سازی سنتی و رئال، در بسیاری از ساختمان ها و بناهای عمومی در شهرها استفاده می شود و طرفداران بسیاری دارد.