ترمیم ظروف سفالی

pottery

چگونه می توان رد چسب های قدیمی را از روی ظروف سرامیکی شکسته پاک کرد؟

چه نوع چسبی استفاده شده و شما به دنبال پاک کردن آن هستید؟
یک نوع از چسب ها مانند Contact Cement یا چسب های سوپر غیرقابل حل شدن هستند.
چسب دوقولو را هم نمی توان حل کرد و فقط با حرارت یا خراش دادن می توان آنرا از بین برد.
در بیشتر موارد فقط با دیدن نمی توان حدس زد که چه نوع چسبی بکار رفته است.
از یک شی تیز استفاده کنید و کمی از چسب قدیمی را بتراشید.
اگر انعطاف پذیر است، احتمال اینکه Epoxy باشد کم است و می تواند حل شود.
اگر سفت است به احتمال زیاد Epoxy یا چسب سوپر است.

سفال شکسته

چگونه می توان چسب های قدیمی را برای ترمیم ظروف سفالی پاک کرد؟

 • اگر چسب سوپر است، با استون می توان آنرا حل کرد.
  قبل از اینکه از استون استفاده کنید آزمایشی کوچک بر روی شی سرامیکی انجام دهید تا مطمئن شوید که شی را از بین نمی برد.
  استون به هر نوع ماده ای از جنس پولیمر آسیب می زند.
  اگر آزمایش بدون آسیب بود از آن بر روی سطح چسبانده شده استفاده کنید.
 • اگر چسب سوپر یا Epoxy نیست، از حلال هایی مانند تینر رنگ، الکل یا Goof Off استفاده کنید.
  در زمان استفاده از این مواد احتمال خطراتی وجود دارد بنابراین با دقت و احتیاط لازم این کار را انجام دهید.
 • اگر چسب دوقولو Epoxy است، حرارت بدهید یا در آب بجوشانید.
  مجددا آزمایشی انجام دهید تا مطمئن شوید که آب یا حرارت به شی آسیب نمی رساند.
  وقتی سرامیک در آب حرارت می بیند، آنرا در آب در حال جوش نیاندازید تا از ایجاد ترک های احتمالی به دلیل شک حرارتی جلوگیری شود.
  شی سرامیکی را در آب دمای اتاق قرار دهید و با شی ای در آب حرارت دادن را شروع کنید.
  پس از اینکه 2-3 دقیقه جوشید، شی را بررسی کنید و از جدا شدن قسمت های چسبی اطمینان یابید.
  اگر این اتفاق افتاده بود، از دستکش برای برداشتن شی داغ استفاده کنید و در حالیکه هنوز گرم است، چسب باقی مانده را بکنید.
  اگر چسب با آب داغ یا حرارت مستقیم پاک نمی شود، دو گزینه برای شما باقی می ماند:

در کوره با دمای 500-600 درجه F در شرایطی حرارت ببیند که دمای بسیار کم به تدریج بالا برود و این کار معمولا باعث آسیب به شی مورد نظر می شود.
بنابراین این روش همراه با ریسک بالاست.

هنر سفالگری

مثالی برای ترمیم ظروف سفالی

چسب داغ شده را با مته در دور تند بکنید. مثال های زیر را ببینید:
استفاده از چسب سیلیکونی چسب داو کورنینگ غیرسمی است،
این ماده قدرت زیادی دارد و در مقابل حرارت بالا مقاوم است پس چرا در بعضی موارد گزینه خوبی نیست؟
تمیز کردن وسیله ای که قبلا با چسب Dow-Corning Dap تعمیر شده
تا زمانی که نیاز به مخفی کردن اثر تعمیرات قبلی نباشد، به خوبی انجام می شود.
این قسمت ها قابل رنگ آمیز نیستند.

بنابراین برداشتن قطعات شکسته و پاک کردن چسب سیلیکون قبل از انجام روند تعمیرات بعدی لازم خواهد بود و همینجاست که مشکل بروز می کند.
معمولا چنین کاری هزینه ی بیشتری نسبت به خود تعمیر دارد.
با استفاده از محلول ها یا حرارت بدون ریسک آسیب به شی که در آن چسب سیلیکونی
استفاده شده نمی توان مشکل را حل کند زیرا این روش به بافت مواد اصلی شی آسیب می زند و نیازمند پر کردن و رنگ آمیزی است که خود به مراتب هزینه بیشتری دارد.
بدترین شرایط زمانی است که چسب سیلیکون با مواد نفوذپذیری مانند سفالینه استفاده شده باشد.
چسب سیلیکونی در سطح مواد نفوذ پذیر ترکیب می شود و به عمق آنها نفوذ می کند بنابراین تمیز کردن آنرا مشکل تر می سازد.
بنابراین اگر شی ای که قصد تعمیر کردن آنرا دارید مهم و ارزشمند است، موارد بالا را درنظر بگیرید.

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی سفالگری