ترکیب روش های چرخ کوزه گری و روش های دستی برای ساخت ظرف سفالی

این روش برای زمانی است که سعی داشتید ایده هایی را برای ساخت ظرف سفالی دست ساز با الهام از چرخ های کوچکتر پیدا کنید؛
بریدن نیمی از قطعه بر روی چرخ کوزه گری و قرار دادن مجدد آن می تواند طول یک قطعه را دوبرابر کند.
در پست امروز به شما توضیح می دهیم که چگونه بخشی از گل را روی چرخ،
و بخش دیگر آن را با دست درست کنید و در نهایت به یک ظرف سفالی بزرگ دست یابید.

ساخت ظرف سفالی با استفاده از قطعات چرخ کوزه گری

در این جا از 4 کیلو خاک رس قرمز استفاده شده؛
با استفاده از چرخ یک شکل مخروطی مانند یک گلوله را ساخته و آنرا از وسط نصف کنید.
اجازه دهید که این گلوله گلی یک شب بدون پوشش خشک شود،
فقط قسمت کوچکی از پلاستیک را بر روی بالای آن قرار دهید که زیادی خشک نشود.
پوشش پلاستیکی از خشک شدن بیش از حد جلوگیری می کند.

تغییر شکل با استفاده از تکنیک های دستی

با استفاده از یک خط کش یا زاویه قائم خط مستقیمی را بر روی بیرون شکل ایجاد کنید.
این خط شما را برای دو نیم کردن شکل راهنمایی می کند.
به صورت افقی آنرا بر روی یک صفحه مستطیلی قرار دهید و برش دهید، و لبه ها را خراشانده و صاف کنید.
دو طرف را روی هم قرار دهید تا لبه ها به خوبی با یکدیگر همانند شوند.
با انگشتانتان حاشیه ها را به یکدیگر ترکیب کرده و اتصال را محکم کنید.
پس از اینکه لبه ها به هم متصل شد، آنها را از قسمت منحنی برش دهید.
از اسنفج استفاده کنید و آنها را بشکافید تا منحنی بالایی انتهای شکل متصل شده را حمایت کرده باشید.
لبه های داخلی را بر هم فشار دهید تا به خوبی متصل شود.
در وسط قسمتی را قرار دهید که محل تلاقی دو لبه را مشخص کند.

ساخت دستی یک پایه

یک ورقه پلاستیکی را که بزرگتر از تخته کارتان است برداشته آنرا بر روی صفحه قرار دهید و و شکل را بر روی آن بگذارید.
پلاستیک کمک می کند که لبه ها مرطوب باشند پس بعدا کمی حاشیه برای آن ایجاد کنید.
یک شب ظرف سفالی را با پلاستیک پوشانده و صبح بعد روی آنرا باز کنید.
پس از اینکه خشک شد، حلقه ای ضخیم را ایجاد کرده و دور تا دور مرکز شکل بچرخوانید.
با اینکار اتصال محکمتر خواهد شد. سپس از سوزن استفاده کرده تا مسیر پیچ را مشخص کنید.
پیچ را برداشته و بدنه را صاف کنید.

سپس سطوح خراشیده شده را متصل کرده، پیچ را در بدنه ترکیب کنید و پایه ای بلند و بیضی شکل را بسازید.
پس از اینکه پایه ایجاد شد، در مرکز پایه برشی ایجاد کرده و لبه ها را مرتب کنید.
شکاف ایجادشده با طرح شما همخوانی داشته باشد.
شکاف V یا U شکل زیاد مناسب نیست. سایه داخل برش چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.

ساخت دستی لبه و دستگیره ها

ظرف سفالی را بر روی پایه قرار و به آرامی آنرا بر روی سطح فشار دهید.
دو پیچ ضخیم را که بزرگتر از لبه ها هستند ایجاد کنید.
پیچ ها را بر روی لبه قرار دهید به نحوی که بر روی یکدیگر قرار بگیرند، و هر دو را در زاویه ای برابر برش دهید.
پیچ ها را خراش داده ، کنار بگذارید و لبه بالایی شکل را خراش دهید. سپس دو قطعه را به هم متصل کنید.
با استفاده از چرخ پیچ ها را بر روی لبه خراشیده شده قرار داده و می چرخانید تا ترکیب شوند.
پس از اتصال به آرامی پیچ را به سمت بالا بچرخوانید و سعی کنید که حرکت داخلی حفظ شود و لبه ها پهن نشوند.
پس از ساخت دیواره، زمان آن است که دو دستگیره را برای دو طرف بیضی شکل ایجاد کنید .

اینها دستگیره های کاربردی هستند اما شما می توانید از آنها برای ادامه خط لبه و جذابتر کردن ظرف استفاده کنید.
محل اتصال دستگیره ها را ترسیم کرده، دستگیره ها را ضمیمه ظرف سفالی ساخته شده کنید.
در محلی میگذاریم تا مدتی در آنجا بماند و در نهایت به آن بافت می افزاییم.
تمام ظرف سفالی را یک شب با پلاستیک می پوشانیم
و صبر می کنیم که تمام قسمت ها به رطوبتی برابر برسند و برای تزئینات بعدی در روز آینده آماده شوند.

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی سفالگری